Nyheter
Saniona Icon blue
Pressmeddelanden
25 augusti 2022

    Q2 2022 (2021) H1 2022 (2021) Intäkter uppgick till 3,0 MSEK (1,9 M) Intäkter uppgick till 9,6 MSEK (5,3 M) Rörelseresultat uppgick till -91,8 MSEK (-103,6 M) Periodens resultat uppgick till -88,6 MSEK (-103,9 M) Rörelseresultat uppgick till -225,0 MSEK (-197,7 M) Periodens resultat uppgick

18 augusti 2022

PRESSMEDDELANDE 18 augusti 2022 Idag, den 18 augusti 2022, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Nedan följer en sammanfattning av de t beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Beslut om (A) personaloptionsprogram ; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt

16 augusti 2022

PRESSMEDDELANDE 16 augusti 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att bolaget har avancerat sitt lovande Kv7-program för epilepsi till fasen leadoptimering – den sista fasen av läkemedelsupptäckt innan en klinisk kandidat väljs ut.

Har du frågor rörande media och kommunikation? Tveka inte att höra av dig till oss.
thomas feldthus
Thomas Feldthus, medgrundare och VD Email: investor@saniona.com