Nyheter

Press Release

Saniona Icon blue
Sanionas forskningssamarbete kring jonkanaler med Boehringer Ingelheim avancerar till nästa steg
21 March 2022 at 3:00 AM EDT

PRESSMEDDELANDE

21 mars 2022

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att nästa steg har inletts i det pågående samarbetet med Boehringer Ingelheim kring jonkanalsforskning.

”Efter att framgångsrikt ha genomfört målvalidering, screening av biblioteket och generering av selektiva träffar har Saniona och Boehringer Ingelheim kommit överens om att ta det pågående forskningssamarbetet inom jonkanaler vidare till hit-to-lead-steget (H2L)”, säger Jørgen Drejer, Sanionas grundare och Chief Scientific Officer. ”Vi ser fram emot det fortsatta partnerskapet med Boehringer Ingelheims forskarteam och vårt gemensamma arbete med att identifiera nya jonkanalsmodulatorer för behandling av kognitiv nedsättning i samband med schizofreni.”

Sanionas och Boehringer Ingelheims pågående forskningssamarbete inleddes under 2020. I centrum för samarbetet står ett nytt, ej offentliggjort CNS-jonkanalmål för schizofreni. Saniona mottar forskningsfinansiering kontinuerligt och kan komma att erhålla upp till 76,5 MEUR i milstolpsbetalningar liksom royalty på den globala produktförsäljningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Corporate Affairs Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2022 kl.08.00 CET.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som fokuserar på att upptäcka, utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar där tillgängliga behandlingsalternativ saknas. Bolagets huvudkandidat, Tesomet™, undergår just nu kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar hunger. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 med möjliga tillämpningar inom behandlingen av sällsynta neuropatiska sjukdomar genomgår klinisk prövning i Fas 1, och SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamnsområdet i Danmark och huvudkontor nära Boston, Massachusetts, USA. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga