Nyheter

Press Release

Saniona Icon blue
Sanionas VD Thomas Feldthus och styrelseledamot Carl Johan Sundberg förvärvar aktier i ordinarie börshandel
06 July 2022 at 2:00 AM EDT

PRESSMEDDELANDE

6 juli 2022

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att VD och en ledamot i styrelsen har förvärvat 240 221 aktier i bolaget i ordinarie börshandel för totalt 0,9 miljoner SEK.

Sanionas VD Thomas Feldthus har köpt 200 221 aktier i bolaget, en investering om totalt 785 683 SEK. Sanionas styrelseledamot Carl Johan Sundberg har köpt 40 000 aktier i bolaget, en investering om totalt 142 128 SEK. Alla transaktioner har gjorts i ordinarie börshandel under perioden 1 juli 2021 till 5 juli 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2022 kl. 08.00 CEST.

Om Saniona
Saniona ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling och en mission att dra fördel av sin expertis inom målinriktning mot jonkanaler för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar. Bolagets längst framskridna produktkandidat, Tesomet™, har avancerats till kliniska studier i mellanfas för behandling av hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar hunger. Saniona har utvecklat en proprietärplattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 har framgångsrikt genomgått klinisk prövning i Fas 1 och är positionerad för behandling av neuropatiska smärttillstånd. SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Saniona är baserat i Köpenhamnsområdet i Danmark och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

 

Bilaga