Nyheter

Pressmeddelanden

Saniona Icon blue
April 30, 2021

PRESSMEDDELANDE 30 a pril 2021 Under april månad har det registrerade antalet aktier och röster i Saniona AB ( publ ) (”Saniona”) ökat till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 . Per den 30 april 2020 uppgår antalet registrerade aktier och röster i Saniona till 62,385,677 .

April 29, 2021

PRESSMEDDELANDE 29 a pril 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar , tillkännagav idag att årsredovisningen för 20 20 finns tillgänglig på bolagets hemsida   www.saniona.com . För mer information, vänligen kontakta Trista

April 26, 2021

PRESSMEDDELANDE 2 6 april 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att Bolaget kommer att medverka vid flera kommande investerarkonferenser: Redeye Orphan Day Onsdag 28 april 2021, kl.

April 23, 2021

PRESSMEDDELANDE 23 april 2021 Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom

April 22, 2021

PRESSMEDDELANDE 22 april 2021          Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission

Displaying 1 - 10 of 20