Nyheter

Pressmeddelanden

Saniona Icon blue
25 augusti 2022

    Q2 2022 (2021) H1 2022 (2021) Intäkter uppgick till 3,0 MSEK (1,9 M) Intäkter uppgick till 9,6 MSEK (5,3 M) Rörelseresultat uppgick till -91,8 MSEK (-103,6 M) Periodens resultat uppgick till -88,6 MSEK (-103,9 M) Rörelseresultat uppgick till -225,0 MSEK (-197,7 M) Periodens resultat uppgick

18 augusti 2022

PRESSMEDDELANDE 18 augusti 2022 Idag, den 18 augusti 2022, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Nedan följer en sammanfattning av de t beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Beslut om (A) personaloptionsprogram ; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt

16 augusti 2022

PRESSMEDDELANDE 16 augusti 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att bolaget har avancerat sitt lovande Kv7-program för epilepsi till fasen leadoptimering – den sista fasen av läkemedelsupptäckt innan en klinisk kandidat väljs ut.

05 augusti 2022

PRESSMEDDELANDE 5 augusti 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att 6 450 734 optioner har förverkats i 2022. Därmed har den potentiella utspädningen minskat från 11,89 procent till 3,06 procent.

15 juli 2022
PRESSMEDDELANDE 15 juli 202 2 Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962 - 5345 , kallas härmed till extra boalgs stämma torsdagen den 18 augusti 2022 kl. 15.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö . Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska: vara
25 maj 2022

PRESSMEDDELANDE 25 maj 202 2 Idag, den 25 maj 2022 , hölls årsstämma i Saniona AB. Å rsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. S amtliga beslut fattades med erforderlig majoritet .

25 maj 2022

  Q1 2022 (Q1 2021)   Intäkter uppgick till 6,6 MSEK (3,4 M) Rörelseresultat uppgick till -133,2 MSEK (-94,1 M) Periodens resultat uppgick till -133,4 MSEK (-83,4 M) Resultat per aktie uppgick till -2,14 SEK (-1,34) Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,14 SEK (-1,34) Väsentliga

Displaying 1 - 10 of 23