Nyheter

Pressmeddelanden

Saniona Icon blue
16 september 2021

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Idag, den 16 september 2021 , hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga

15 september 2021

PRESSMEDDELANDE 15 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag rekryteringen av Wendy Dwyer till rollen som Chief Business Officer. Dwyer har över 20 års erfarenhet av affärsutveckling, licensiering

26 augusti 2021

PRESSMEDDELANDE 26 a ugust i 202 1 Q2 2021 (Q2 2020) Intäkter uppgick till 1,9 MSEK (2,0 M) Rörelseresultat uppgick till -103,6 MSEK (-26,0 M) Periodens resultat uppgick till -103,9 MSEK (-23,9 M) Resultat per aktie uppgick till -1,67 SEK (-0,81) Resultat per aktie efter utspädning uppgick till

30 juni 2021

PRESSMEDDELANDE 30 juni 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att den första patienten har doserats i en klinisk Fas 1-studie med SAN711, en ny molekyl som utvecklats med hjälp av Sanionas proprietära

Displaying 1 - 10 of 38