Nyheter

Pressmeddelanden

Saniona Icon blue
25 maj 2022

PRESSMEDDELANDE 25 maj 202 2 Idag, den 25 maj 2022 , hölls årsstämma i Saniona AB. Å rsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. S amtliga beslut fattades med erforderlig majoritet .

25 maj 2022

  Q1 2022 (Q1 2021)   Intäkter uppgick till 6,6 MSEK (3,4 M) Rörelseresultat uppgick till -133,2 MSEK (-94,1 M) Periodens resultat uppgick till -133,4 MSEK (-83,4 M) Resultat per aktie uppgick till -2,14 SEK (-1,34) Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,14 SEK (-1,34) Väsentliga

20 maj 2022

PRESSMEDDELANDE 20 maj 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att den mexikanska tillsynsmyndigheten Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) på sitt Twitter-konto har publicerat

30 april 2022
PRESSMEDDELANDE 30 april 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar , till kännagav idag att årsredovisningen för 202 1  finns tillgänglig på bolagets hemsida  www.saniona.com . För ytterligare information, vänligen kontakta
25 april 2022

PRESSMEDDELANDE 2 5 april 202 2 Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 5 maj 202 2 . Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Displaying 1 - 10 of 15