Nyheter
Saniona Icon blue
Pressmeddelanden
25 maj 2022

PRESSMEDDELANDE 25 maj 202 2 Idag, den 25 maj 2022 , hölls årsstämma i Saniona AB. Å rsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. S amtliga beslut fattades med erforderlig majoritet .

25 maj 2022

  Q1 2022 (Q1 2021)   Intäkter uppgick till 6,6 MSEK (3,4 M) Rörelseresultat uppgick till -133,2 MSEK (-94,1 M) Periodens resultat uppgick till -133,4 MSEK (-83,4 M) Resultat per aktie uppgick till -2,14 SEK (-1,34) Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,14 SEK (-1,34) Väsentliga

23 maj 2022

PRESSMEDDELANDE 23 maj 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att resultaten från den randomiserade kontrollerade kliniska studien med Tesomet för viktnedgång hos patienter med hypotalamisk fetma har

Har du frågor rörande media och kommunikation? Tveka inte att höra av dig till oss.
thomas feldthus
Thomas Feldthus, medgrundare och VD Email: investor@saniona.com